• Nisan 01, 2019 Gübreleme Önerileri

  Üzüm dünya  üzerinde  kültürü  yapılan  en  eski  meyve  türlerinden  birisidir. Yeryüzünde  bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Üzüm  diğer  meyvelerle  kıyaslandığında  en  fazla  çeşide  sahip  olan  türlerden biridir. Ülkemiz ise asmanın  anavatanı olması nedeniyle 1200’ün üzerinde üzüm çeşidine sahiptir.

  Üzüm Gübreleme, gübreleme teknikleri, gübreleme önerileri, seleda gübre, sıvı gübre, azotlu gübre, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Nisan 01, 2019 Gübreleme Önerileri

  İnsan beslenmesinde önemli bir enerji kaynağı olan şeker değerli bir gıda maddesidir. Şeker pancarının şeker üretimi yanında, artıklarından da hayvan yemi, ispirto üretimi gibi alanlarda yararlanılması göz önüne alındığında haklı olarak gün geçtikçe şeker pancarı ekim alanları genişlemektedir. Şeker pancarında toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur.

  Şeker Pancarı Gübreleme, gübreleme teknikleri, gübreleme önerileri, seleda gübre, sıvı gübre, azotlu gübre, dap, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Nisan 01, 2019 Gübreleme Önerileri

  Ülkemizde yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunan patates, bugün ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri konumuna gelmiş; üretimi, sanayii, pazarlaması ve tüketimi ile başlı başına bir sektör halini almıştır. Patateste toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur.

  Patates Gübreleme, gübreleme önerileri, gübreleme teknikleri, seleda gübre, sıvı gübre, patates, azotlu gübre, dap, gübre fiyatları, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Nisan 01, 2019 Gübreleme Önerileri

  Pamuk geniş kullanım alanı olan bir bitkidir. Dokuma, tekstil, yağ ve yem sanayisinde ana ham madde olarak kullanılmaktadır. Yarattığı katma değer ve istihdam imkânları nedeniyle ülke ekonomisine büyük yararlar sağlamaktadır. Pamukta toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur. 

  Pamuk Gübreleme, gübreleme teknikleri, seleda gübre, sıvı gübre, azotlu gübre, dap, solucan gübre, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Mart 29, 2019 Gübreleme Önerileri

  Mısır gerek tanesi gerek silaj elde etmek için yetiştirilen önemli bir bitkidir. Ülkemizde ekim alanı giderek artmaktadır. Mısırın aynı zamanda protein ve enerji değeri yüksektir. Mısırda toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur.

  Mısır Gübreleme, mısır, gübreleme, sıvı gübre, azotlu gübre, npk, dap, gübre fiyatları, seleda gübre, gübreleme teknikleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, gübre fiyatları, mısır gübreleme
 • Mart 29, 2019 Gübreleme Önerileri

  Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Ayrıca vitamin ve mineral maddelerce de zengin bir bitkidir. Domateste toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur. 

  Domates Gübreleme, domates, sıvı gübre, seleda gübre, azotlu gübre, granül gübre, katı gübre, dap, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Mart 29, 2019 Gübreleme Önerileri

  Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden Türkiye’nin, verim konusunda da aynı başarıyı yakalaması için doğru gübreleme programını uygulaması gerekiyor. Buğdayın, doğru ve etkin bitki besleme faaliyetleri oldukça kritik bir yere sahiptir. Buğdayda toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur. 

  buğday, buğday gübreleme, gübreleme, seleda gübre, sıvı gübre, azotlu gübre, Şelatlı, Şelatlı gübre, organik gübreler
 • Mart 29, 2019 Gübreleme Önerileri

  Biber, dünyada ve ülkemizde değişik şekillerde yoğun olarak tüketilen önemli bir sebze türüdür. Ülkemizin her bölgesinde az veya çok biber yetiştiriciliği yapılmaktadır. Biber ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Biberde toprak analizi, topraktaki eksiklikleri belirlemek ve buna en uygun gübreleme programını oluşturabilmek için zorunludur. 

  biber, gübreleme, teknikleri, gübreleme programları, seleda gübre, sıvı gübre, dap gübre, azotlu gübre, Şelatlı, Şelatlı gübre
 • Mart 04, 2019 İyi Tarım

  Gübreleme önerilerine geçmeden toprak analizi mutlaka yapılmalı, analiz sonucunun iyi okunup, değerlendirilmesi gerekir.

  gübreleme önerileri, gübre, solucan gübresi, seleda gübre, gübre fiyatları
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Bitkiler, daha verimli ve sağlıklı büyüyebilmek için, bazı besinlere ihtiyaç duyarlar. İhtiyaçlarını sadece su, toprak ve güneşten karşılayamayan bitkilere gübre takviyesi yapılması gerekmektedir. Bitkinin ihtiyacını karşılayan ve birkaç yararlı maddeyi içerisinde barındıran tamamlayıcı maddelere de gübre denir. 

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
Çerez Kullanımı