Bitki Analizi Nedir?

Bitki Analizi Nedir?

Toprak, yerkürenin hemen yüzeyindeki mineral veya organik maddedir ve arazi büyümesi için doğal bir ortam görevi görür. Bu yüzey malzemesi, iklim ve bir süre boyunca ana maddeyi etkileyen organizmalar gibi çevresel faktörlerden etkilenmiştir.

Bitki Analizinin Kullanım Alanları

Modern bitki analizi, esas olarak, bitki besin durumu hakkında bir bilgi kaynağı olarak ve nihayetinde, besin yönetimi kararlarına yardımcı olacak bir araç olarak kullanılır. Ürünlerin besin yönetimi için, analitik veri;

  • Mevcut besin maddesi problemlerini teşhis etmek
  • Numune alma ve hasat arasındaki ürün üretimini etkileyebilecek besin problemlerini tahmin etmek
  • Optimum ürün üretimi için ürün besin durumunu izlemek için tasarlanmış çeşitli testlerde kullanılır.

Ayrıca, ürün kalitesi ölçümleri, bölgesel besin durumu değerlendirmeleri, hayvan ve insan beslenmesine yönelik ürünlerin değerlendirilmesi ve çevre koruma gibi daha az yaygın uygulamalar da mevcuttur.

Bir bitki besin öğesi veya temel element, aşağıda belirtilen durumlar oluşmadığı sürece, hayati önem taşımaz:

(a) bunun bir eksikliği, bitkinin yaşam döngüsünün bitkisel veya üreme aşamasını tamamlamasını imkansız kılar;

(b) Bu eksiklik söz konusu elemente özgüdür ve yalnızca bu elementi sağlayarak önlenebilir veya düzeltilebilir ve

(c) element, toprak veya diğer kültür ortamının elverişsiz mikrobiyolojik veya kimyasal koşulunun düzeltilmesindeki olası etkilerinden tamamen ayrı olarak bitkinin beslenmesinde yer alır.

Besin Durumunun Teşhisi

Besin durumunu değerlendirmek için bitki analizini kullanan çoğu tasarım, besin konsantrasyonu ile bir bitki veya bitki parçasının verimi veya büyümesi arasındaki ilişkiye dayalıdır. Konsantrasyonu ifade etmenin farklı yolları vardır, ancak en yaygın olanları,  yüzde (%) ve mg/kg (milyonda bir, veya ppm)’dir. ppm mikrobesinler için kullanılırken, yüzde ana besin maddeleri – N, P, K, S, Mg ve Ca- için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bitki dokusunda verim ve besin konsantrasyonu arasında birkaç temel ilişki olabilir, ancak en yaygın olanı Şekil 1’de gösterilmiştir. Eğri üç temel segmentten oluşur: besin konsantrasyonu arttıkça verimin arttığı bir yükselme; artan besin konsantrasyonu ile verimin sabit olduğu bir düzlük ve artan besin konsantrasyonu ile verimin düştüğü bir iniş. Bu üç segment, genel olarak sırasıyla eksiklik, yeterlilik (yeterlik) ve toksisite bölgelerini temsil eder.

Kritik seviye veya konsantrasyon, hem toprak hem de bitki analizinde yaygın olan bir terimdir. Bitki analizinde genellikle, aşağıda bulunan şekilde yeterlilik ve eksiklik bölgelerinin makul bir bölümü olan maksimum verim veya büyümenin %90’ı ile sonuçlanan seviye olarak tanımlanır.

Toksisite için kritik seviye, aynı şekilde bulunan düzlük ve iniş (toksisite) bölümünde benzer bir şekilde tanımlanabilir

Çeşitli bitki türleri için yetersiz, yeterli veya aşırı olarak genellenmiş olgun yaprak dokusundaki ana elementler ve mikro besinlerin konsantrasyonu veya aralıkları (Munson, 1998)

 

Besin Yanıtının Tahmini

Bir ürünün besin durumu tespit edildiğinde, bilgi, zaman izin verirse, mevcut problemleri çözmek veya gelecekteki problemleri tahmin etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.  Tahmin ve önleme, mevcut mevsimde besin sorunlarının sonraki mevsimlerde meydana gelme olasılığının yüksek olduğu çok yıllık bitkilerde özellikle önemlidir.

Bir bitkinin numune almadaki besin konsantrasyonu ile nihai verim arasındaki ilişki, her zaman anlaşılır olmayabilir. Bitkide yeniden dağıtılabilir besin depoları, toprağın besin temin kapasitesi ve büyüme ve verim için besin gereksinimleri gibi numune almadan hasada kadar besin dinamiklerini etkileyen faktörler mevcuttur. Mevsim boyunca gerçekleştirilen bitki analizi, sadece bu üç faktör hakkında bilgi sağlayabilir.

Numune almadan sonra besin uygulamasına verilen yanıtı öngörmek için bitki analizini kullanmanın en yaygın yöntemi, teşhis standartları ile aynı şekilde besin tahmin standartlarının ayarlanmasını içerir fakat besin konsantrasyonlarını mevcut verimden ziyade nihai verimle ilişkilendirir.

Ayrıca, yeterli verinin toplandığı ve asimile edildiği durumlarda, bitki analizinden gübreye yönelik öneriler (özellikle N), bilgisayar yazılımı ve modelleri kullanılarak iklimsel riskler ve toprak özellikleri gibi diğer faktörlerle entegrasyon yoluyla yapılır.

Besin Durumunun İzlenmesi

Ürün beslenmesinin bitki analizi ile izlenmesi çok değerlidir. İzleme genellikle, besin durumunun sürekli bir değerlendirmesini sağlamak için bir ürünün periyodik olarak örneklenmesini içerir. İzlemenin amacı genellikle besin konsantrasyonlarını ürünün performansını ve verimini sınırlamasını önlemektir. Çok yıllık bitkiler için bitki analizi kullanılarak yapılan izleme, numune alma zamanlaması ve prosedürler ile yıldan yıla tutarlı olarak, yılda bir defa gibi seyrek numune almayı içerebilir. Yıllık ürünlere yönelik izleme, tek bir mevsimde birden çok numune gerektirebilir. Bunun yapılması durumunda, konsantrasyon standartlarının, bir dizi büyüme aşaması için oluşturulması gerekir. N durumunun izlenmesi, N’nin ürün kalitesini etkilediği veya filtrelemenin bir sorun olduğu bazı ekim sistemlerinde özellikle önemlidir.

Prosedürler

Toprak testinde olduğu gibi, bitki analizinin önemli bir aşaması, numune toplamadır. Bitki kompozisyonu, yaş, numune alınan bitkinin parçası, çeşitlilik, hava ve diğer faktörlere göre değişir. Bu nedenle, kanıtlanmış numune alma talimatlarını takip etmek gerekir. Laboratuvarların çoğu, çeşitli ürünlerden numune almak için talimat sayfaları ve ayrıca numuneleri hazırlamak ve göndermek için de bilgi sayfaları ve açıklamalar sağlar. Tanı hedef olduğunda, genellikle hem iyi durumda olan hem de sorunlu alanlardan alınan numunelerin kıyaslama için gönderilmesi önerilir. Bitkilerden doğru bir şekilde numune alınması için tecrübe ve bilgi hayati önem taşıdığından, tarım danışmanları veya müşavirleri genellikle bu işi yaparlar.

Bitki analizindeki dört temel adım

  • 01 Numune alma
  • 02 Numune hazırlığı
  • 03 Laboratuvar analizi
  • 04 Yorumlama

15-20 bitkinin üst kısmından ilk tam gelişmiş yaprakları alın. Eğer bitki 12 inçten daha kısa ise, toprak üstü kısmının tümünü toplayın.

Kaynak:IPNI

Etiketler: Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre, gübreler, seleda gübre, sıvı gübreler, katı gübreler, gübreleme programları, hobi bahçesi
Şubat 15, 2019
Listeye dön
Çerez Kullanımı