Fındık için En İyi Gübre Hangisidir?

Fındık için En İyi Gübre Hangisidir?

Fındık üreticilerinin karar vermekte zorlandığı en büyük konulardan birisi fındık için en iyi gübre konusudur. Öncelikle gübreleme yöntemini belirlemek için toprak ve yaprak örneği alınır. Detaylı ve iyi bir analiz yaptırılarak, gönderilen rapor doğrultusunda hareket edilir. Rapor sonuçları esas alınarak, doğru ve önerilen miktarda gübre kullanılması elzemdir. Uygun miktarda, fındık için en iyi gübrelerden biri olan organomineral gübreler kullanılabilir. Eğer doğru miktara ve analizlere uyarak kullanılırsa, fındıktan istenilen miktarda verim alınır. Toprak özelliği en az şekilde bozulur.

Fındık için Uygulanabilecek Diğer Gübreleme Yöntemleri Nelerdir?

Azotlu Gübreleme:

Toprak yapısı incelendikten sonra tavsiye edilen miktarlarda Mart ve Mayıs ayında serpme işlemi yapılır.

Fosforlu Gübreleme:

Toprak yapısı incelendikten sonra 3 yılda bir kere olmak şartı ile Kasım ve Şubat ayları arasındaki dönemde serpilir.

Potasyumlu Gübreleme:

Toprak yapısı incelendikten sonra 2 veya 3 senede bir olmak şartıyla Kasım ve Şubat ayları arasında uygulanır.

Kireçli Gübreleme:

5 senede bir defa olmak şartıyla Kasım ve Aralık ayları arasında uygulanır.

Bu yöntemler inceledikten sonra fındık için en iyi gübre hakkında bilgi sahibi olunabilir. Fındık için tavsiye edilen gübreleme yöntemi azotlu gübrelemedir.

Topraktaki Azot Miktarına Dikkat Edilmeli!

Karadeniz bölgesi asitli bir toprak yapısına sahip olduğu için, PH miktarı 4,5 altına indiği zaman toprak tarafından azot alma miktarı azalmaktadır. Toprağın ph durumunun sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Sonbahar döneminde yapılan kireç uygulamaları, bu durumun önlenmesini sağlayabilmektedir.

Fındık için Azotlu Gübre Ne Zaman Verilmelidir?

Bitkiler için çeşitli gübreler kullanılırken, fındık için en iyi gübrelerden birisi şüphesiz azotlu gübredir. Azotlu gübrenin verilmesi için en uygun zaman Mart ayıdır. Tabi ki bu uygulama yapılırken Azotlu gübrenin sadece yarısı Mart ayında verilmelidir. Azotlu gübrenin kalan kısmı Haziran ayında verilmelidir.

Azotlu Gübre Kullanımında Yapılan Başlıca Yanlışlar Nelerdir?

Son yıllarda çiftçilerin yaklaşık olarak yüzde %35 i bahçelerinde azotlu gübre kullanmamaktadır. Gene olarak rastgele seçilen gübreleri kullanan çiftçiler, verimsiz bir dönem geçirmekte veya toprağın yapısını bozmaktadır.

Gübrenin çeşidi ve miktarı, gübre verilecek olan toprağın yapısına bakılarak karar verilmelidir. Bundan daha önemlisi toprağın asitlik durumunun incelenip, öyle karar verilmesidir. Toprak analizi masrafından kaçmak isteyen çiftçiler, ileriki dönemlerde daha büyük zararlara uğrayacaklardır.

Azotlu gübre yılda iki defa kullanılması gerekirken, bazı bilinçsiz çiftçiler tarafından yılda üç veya daha fazla miktarda kullanılmaktadır. Gübrenin az olması toprak yapısına zarar verdiği gibi fazla olması da toprağın yapısını bozmaktadır.

Azotlu gübre, ocakların etrafında dal uçları izdüşümü hesaplanarak yaklaşık 35 cm genişliğinde serpilmelidir. Serpildiği olanda yaklaşık 5 cm toprağa karışmalıdır. Bu miktarların çok daha fazlasını bahçelerine serpen çiftçiler, fındık için en iyi gübre konusunu düşünmek yerine bahçesindeki otların kalitesini arttırmakla yetinmektedir.

Toprak Analizi Niçin Önemlidir?

Toprak analizi tarla için gerekli gübre miktarını belirlemek çok önemlidir. Laboratuvar ortamında analiz edilen toprağın içinde eksik olan mineralleri belirler. Bu sayede hangi gübre yapısının kullanılacağına ve hangi miktarda kullanılacağına karar verilir. Fındık üreticileri bu noktada fındık için en iyi gübre hangisidir sorusunun cevabını bulacaktır.

Toprak Analizi İçin Tarladan Nasıl Toprak Alınır?

Tarladan toprak örneği alınmadan önce, alınacak toprak yapısının karakteristik özellikleri belirlenmelidir. Bir bölgenin toprağı başka farklı bir bölgenin toprağına benzemediği gibi, aynı bölgedeki topraklar bile birbirinden farklı özellikler gösterebilmektedir. Örnek alınacak toprağın rengine, tekstürüne, jeolojik yapısına dikkat edilmelidir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra 50 dekarlık bir bölgeden örnek alınması uygundur. Topraktan örnek almak için çeşitli aletler mevcuttur. En basit yöntem alet olarak toprak burgusu veya toprak sondası kullanılabilir. Bu aletler yoksa bahçe küreği kullanılabilir. Gübreleme amacıyla alınacak toprak için, 20 cm derinlik yeterlidir.

Toprak Örneği Nereden Alınır?

Arazinin çukur ve tümsek kısımlarından alınması uygundur. Öncesinde kireç ve çiftlik gübresi atılmamış yerlerden alınabilir. Ağaçların dibinden alınabilecek olan toprak örneği, sap ve yabani otların yakıldığı bölgelerden de alınabilir. Tarla bölgelerine yakın yerlerden de örnek almak mümkündür. Bunların dışında yol kenarlarından da örnek alınmasının hiçbir sakıncası yoktur.

Gübrelemeden İyi Verim Almak için Neye Dikkat Edilmelidir?

Kullanılacak olan gübrenin çeşidi çok önemlidir. Kullanılacak gübrenin özellikleri toprak yapısı ile uyumlumu kesinlikle kontrol edilmelidir. Uygulama şekli, uygulama miktarı ve uygulama biçimi kesinlikle toprak yapısı ile uyumlu olmalıdır. Gübreleme yaparken iklim koşullarını unutmamalı, sulama durumunu sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Her bitki çeşidi için farklı gübreleme söz konusudur. Bunun için bitki çeşidine dikkat etmelisiniz.

Etiketler: fındık, fındık gübreleme, fındık gübresi, seleda gübre, katı gübre, sıvı gübre, sıvı gübreler, organik gübre, organik gübreler, organomineral gübre, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
Şubat 15, 2019
Listeye dön
Çerez Kullanımı