İkincil Besin Maddeleri Nedir?

İkincil Besin Maddeleri Nedir?

Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürte Giderek Artan İhtiyacı Etkileyen Faktörler

 

Verimler arttıkça, tarlalarımızın 17 elzem besin maddesini yeteri seviyede aldığını garanti etmek şimdi her zamankinden daha önemlidir. Bu giderek artan kalsiyum, magnezyum ve kükürt ihtiyacından sorumlu bazı faktörler aşağıdadır.

Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürtün Üründe Yüksek Miktarda Kullanımı

 

Kalsiyum, magnezyum ve kükürt ikincil elementler olarak kabul edilmesine rağmen, bitki beslenmesinde en az diğer 14 elzem bitki besin maddesinin herhangi biri kadar önemlidirler.

Üründe Toplam Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürt Alımının Karşılaştırması

Alınan Besin Maddeleri, lb/akr

 

Yüksek Çözümlemeli Gübre Malzemelerinin Artan Kullanımı

Yüksek çözümlemeli dökme veya sıvı gübreler üretmek için çoğu zaman magnezyumsuz ve kükürtsüz gübre malzemeleri kullanılır. Bu malzemelerin – Diamonyum Fosfat, Üre, Amonyum Nitrat, Nitrojen, Fosforik Asit ve Potas Külü – besleyici içeriği kükürt ve magnezyumun olmadığını açıkça belirtmektedir.

Yüksek Çözümlemeli Gübre Malzemelerinin Besleyici İçeriği

 

Artan Ürün Verimleri

Ürün verimleri son on yılda büyük ölçüde artmıştır. 200 bu/akr verimi olan mısır yaklaşık 65 lb/akr magnezyum ve 33 lb/akr kükürt kullanırken, buna karşılık mısır verimi 120 bu/akr olduğunda magnezyum ve kükürt kullanımı sırasıyla 30 ve 20 lb/akra düşmektedir.

Kükürt İçeren Pestisitlerin Kullanımında Azalma

Geçmişte, çiftçiler ürünlerdeki böcekleri ve hastalıkları kontrol etmek için kükürt kaynağı olarak insektisitlere ve fungisitlere bel bağlamışlardı. Bugün, bu insektisitlerin ve fungisitlerin çoğunun yerini kükürtsüz bileşikler almıştır.


Atmosfer Emisyonları üzerinde Hükümet Kısıtlamaları

Hükümet kısıtlamaları hava kalitesini iyileştirmiştir. Atmosferdeki yüksek kükürt dioksit (SO2) seviyelerine artık bel bağlayamayız. Kömür yakan fırınlar üzerindeki kısıtlamalar ve ev ısıtmada ve sanayide kullanılan doğal gazdan çıkan kükürtün yok edilmesi kükürt seviyelerini etkilemiştir. Aynı şekilde, yeni araçlardaki katalatikkonverterler de kükürt içeren benzindeki kükürtü ortadan kaldırmıştır. Bütün bu faktörler yağışla toprağa daha az kükürtün geri dönmesine yol açmıştır (şimdiki zamana karşı 80’lerdeki kükürt haritası)

Kalsiyum

Kalsiyum bitki büyümesinde ağır bir yükü olan daha az elzem bir besin maddesidir. Birçok yüksek verimli ve yüksek kaliteli ürün için toprak üretkenliği programları geliştirildiğinde arka planda o da bulunur. Yerfıstığı ve domates yetiştiricileri iyi kalsiyum beslenmesine yaptıkları vurgu ile olası istisnalardır.

Kalsiyumun Topraktaki İşlevleri

Toprakta, toprağın asitliğini azaltmak için kireçtaşı eklendiğinde, kalsiyum kalsiyum toprak partiküllerinin yüzeyinde hidrojen (H) iyonlarının yerine geçer.  Bu ürün artıklarını organik maddeye döndüren, besin maddelerini serbest bırakan ve toprağın agregasyonunu ve su tutma kapasitesini iyileştiren mikroorganizmalar için elzemdir. Kalsiyum baklagillerin köklerinde nodüller oluşturan nitrojen sabitleme bakterilerinin atmosferdeki nitrojen gazını alıp bitkilerin kullanılabileceği bir şekle çevirmesini mümkün kılmasına yardımcı olmaktadır.

Kalsiyumun Bitkilerdeki İşlevleri

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum ile birlikte, bitkilerdeki hücre matebolizması sırasında oluşan organik asitleri nötralize etmeye yardımcı olur. Kalsiyum aynı zamanda diğer kilit bitki işlevlerinde rol oynar:

  • Diğer besin maddelerinin kökler tarafından emilmesini ve yer değiştirmesini iyileştirir
  • Bir dizi büyümeyi düzenleyici enzim sistemini faaliyete geçirir
  • Nitrat ve nitrojeni protein oluşturmak için lazım olan şekillere dönüştürmeye yardımcı olur
  • Hücre duvarı oluşumu ve normal hücre bölünmesi için ihtiyaç duyulur
  • Hastalığa karşı direnci geliştirir.

Kalsiyum Eksikliği

Kalsiyum eksiklikleri muhtemelen kalsiyumun yağmur veya sulama suyu tarafından filtre edildiği asitli ve kumlu topraklarda meydana gelir. Aynı zamanda, toplam kalsiyumun düşük olduğu güçlü aside sahip turba ve bataklık topraklarında da meydana gelebilir.

Kalsiyum eksikliği muhtemelen toprak ürün üretimine ait toprak pH’ini en uygun seviyelere ayarlamak için doğru şekilde kireçlendiğinde olası değildir. Topraklar daha asitli olduğunda, ürünün büyümesi çoğu zaman kalsiyum noksanlığından değil, toksik alüminyum ve/veya manganez toprak konsantrasyonları tarafından kısıtlanır. Bu sorunları önlemek için toprak testi ve iyi bir kireçleme programı en iyi yönetim uygulamalarıdır (EYU).

Kalsiyum eksikliği düzenli şekilde toprak testi yapma ve doğru kireçleme ile toprak asitliğini düzeltme gibi birçok EYU takip ederek önelenbilir. Kalsiyum, potasyum ve magnezyumu dengeli bir şekilde ikmal ederek bitki beslenme programını dengeleyin. Birinin fazlalığı bir diğerinde noksanlığa veya artışa (antagonizm) yol açabilir. Ayrıca özel bitki işlevleri için kalsiyum uygulayın. Örneğin, yerfıstıklarının kabuk oluşturmaya başladıkları zaman uygulanan kalsiyum tohum gelişmesini iyileştirmeye yardım edebilir.

Kalsiyum Eksikliği Semptomları

Yeni yaprak büyümesi yavaşlayabilir ve yaprak uçları birbirine yapışabilir. Kalsiyumun bitki içinde kolayca yer değiştirmediği, böylece eksiklik semptomlarının yeni büyüme sırasında görüneceği unutulmamalıdır.

Kalsiyum Kaynakları

İyi bir kireçleme programı çoğu ürün için etkin bir kalsiyum tedarikçisidir. Yüksek kalite kalsitli kireçtaşı pH ayarlamasına ihtiyaç duyulduğunda etkilidir. Aynı zamanda magnezyum eksikliği de varsa, dolomitli kireçtaşı kullanılabilir veya potasyum – magnezyum – sülfat gibi bir magnezyum kaynağı ile birlikte kalsitli kireçtaşı kullanılabilir. Topraktaki pH yeterli olduğu takdirde jips (kalsiyum sülfat) kalsiyum sağlar. Bazı yaygın kalsiyum kaynakları sağda gösterilmiştir.

Yaygın Kalsiyum Kaynakları

 

Magnezyum

Düzgün bitki büyümesi için enerji gereklidir. Buğday ve diğer ürünler büyümek ve fotosentez yolu ile üremek için güneşin enerjisini yakalamak için magnezyuma gerek duyarlar. Magnezyum her molekül yüzde 6.7 magnezyum içermek üzere klorofil molekülünün elzem bir elementidir. Bitkilerdeki yeşil pigment olan klorofil fotosentezin meydana geldiği yerdir. Klorofil olmadan, bitkiler gıda imal edemezler ve dünyadaki hayat sona erer.

Magnezyum aynı zamanda bitkilerde bir fosfor taşıyıcısı olarak hareket eder. Hücre bölünmesi ve protein oluşumu için lüzumludur. Fosfor alımı magnezyum olmadan meydana gelemez ve bunun tersi de geçerlidir. Böylece, magnezyum fosfat metabolizması, bitki solunumu ve birçok enzim sisteminin etkinleşmesi için elzemdir.

Her klorofil molekülünün kalbinde bir magnezyum atomu gizlidir.

Topraktaki Magnezyum

Yer kabuğu büyük kısmı Mg içeren mineraller şeklinde yaklaşık yüzde 1.9 Mg içermektedir. Bu mineraller yavaşça aşındıklarında bir kısım Mg bitkilerin kullanımına sunulur. Mevcut Mg’nin tedariki filtreleme, bitki alımı ve taşıma süreçleri yolu ile azalmış veya azalmaktadır.

Magnezyumun bitkilere sunulması çoğu zaman pH’e ilişkindir. Araştırma Mg’nin bitkilere sunulmasının düşük pH değerlerinde azaldığını göstermiştir. Ph değeri yaklaşık 5.8’in altında olan asitli topraklarda, aşırı hidrojen ve alüminyum Mg’nin sunulmasını ve bitkinin alımını etkileyebilir. Yüksek pH değerlerinde (7.4 üzerinde) aşırı kalsiyum Mg’nin bitkiler tarafından alımını bastıran bir etkiye sahip olabilir.

Düşük katyon değiştirme kapasitesine sahip kumlu toprakların düşük Mg tedarik gücü vardır.

Yüksek kalsiyum oranına sahip kireçtaşı uygulaması bitki büyümesini arttırarak ve Mg talebini arttırarak bir Mg eksikliğini ağırlaştırabilir. Amonyum ve potasyum için aşırı uygulamalar da rekabetçi iyon etkileri yolu ile dengeli beslenmeye müdahale edebilir. Toprak test seviyeleri 25 ila 50 parça / milyon (ppm) – 50 ila 100 lb/akr altında ise, değiştirilebilir Mg genellikle düşük kabul edilir ve Mg uygulaması temin edilir.

Genel Kural:

Katyon değiştirme kapasitesi (CEC) yaklaşık 5 milliequivalents (ME) / 100 gram üzerinde olan topraklar için, topraktaki Ca – Mg oranını yaklaşık 10 – 1 gibi sağlamak arzu edilebilir. CEC’i 5 ME veya daha az olan kumlu topraklar için, Ca – Mg oranını yaklaşık 5 – 1 gibi sağlamak arzu edilebilir.

Magnezyum Eksikliği Semptomları

Magnezyum bitki içinde hareketli olup daha yaşlı dokulardan genç olanlara doğru kolayca yer değiştirebilir. Eksiklikler meydana geldiğinde, ilk önce daha yaşlı yapraklar etkilenir.

Mg Eksiklikleri Nasıl Tedavi Edilir

Büyümekte olan ürünlerde bitki dokusu analizleri ile Mg eksiklikleri tespit edildiği takdirde, çözülebilir bir magnezyum kaynağı uygulanabilir ve sulama veya yağmur ile toprağa verilebilir. Bu köke erişimi ve bitkinin alışını sağlayacaktır. Mg ayrıca oluşmakta olan eksiklikleri düzeltmek veya önlemek için yaprak gübrelemesi yolu ile büyümekte olan ürünlere küçük miktarlarda uygulanabilir. Tercih edilen yaklaşım ürünler ekilmeden önce veya aktif olarak büyümeye başlamadan önce toprağa gerekli miktarda Mg uygulamaktır.

Magnezyum Kaynakları

 

Kükürt

Topraktaki Kükürt

Kükürt bitkilere topraktan organik madde ve mineraller tarafından sağlanmaktadır, ancak çoğu kez yetersiz miktarlarda ve birçok yüksek verimli ürünün ihtiyacı için uygun olmayan zamanlardadır. Topraktaki çoğu S organik maddeye bağlı olup toprak bakterileri tarafından sülfat (SO4-2) şekline dönüştürülünceye kadar bitkiler tarafından kullanılamaz. Bu süreç mineralizasyon olarak bilinir.

Sülfat toprakta aynı nitrat – nitrojen gibi hareketli olup bazı topraklarda ağır yağış veya sulama ile aktif kök bölgesinin ötesine filtre edilebilir. Su buharlaştıkça kapiler boşlukların bulunmayabildiği daha kumlu, kaba dokulu topraklar dışında gerisin geriye toprak yüzeyine hareket edebilir. Sülfatın – kükürtün bu hareketliliği toprak testlerinde kalibrasyonunu ve kükürtle gübreleme ihtiyacı için kestirimci araçlar olarak kullanımını zorlaştırır.

Kükürtün nitrat – nitrojenden çok killi toprak partikülleri tarafından tutulma eğilimi vardır. Erken ilkbahar yağmurları yağdığında, kumlu üst toprağı bulunan, ancak üst toprakta görece yüksek miktarda kil içeren topraklarda sülfat – kükürt üst toprakta filtrelenebilir, ancak alt toprakta tutulabilir. Bu nedenle, bu tip toprakta yetiştirilen ürünler erken S eksikliği gösterebilir, ancak kökler alt toprağa girdiğinden, eksiklik ortadan kaybolabilir. Alt toprağında az veya hiç kil bulunmayan derin kumlu topraklarda, bitkiler muhtemelen kükürt uygulamalarına cevap verecektir.

Bitkilerde Kükürt

Kükürt her yaşayan hücrenin bir parçası olup belirli aminoasitlerin (sistein ve metionin) sentezi için gereklidir. Kükürt aynı zamanda fotosentezde ve ürünün kış sertleşmesinde önemlidir. Ek olarak, kükürt nitratın – nitrojenin aminoasitlere dönüştürüldüğü sıradaki nitrat – redüktaz süreçte önemlidir.

Kükürt vitaminlerin sentezinde gerekli olup proteinleri yaratan yapı taşları olan belirli aminoasitlerin bileşenidir. Proteinler olmadan, bitkiler solar ve ölür.

Kükürt Eksikliği

Tarlada, kükürt eksikliği çoğu zaman kolayca karıştırılır. Her iki eksikliğin semptomları yaprakların genel olarak sararması ile kavruk kalmış bitkiler olarak görünebilir. Kükürt bitkilerde hareketsiz olup eski büyüyenden yeni büyüyene doğru kolayca hareket etmez. Kükürt eksikliği ile, sararma semptomları çoğu zaman ilk önce daha genç yapraklarda görünürken nitrojen eksikliği ile sararma önce daha eski yapraklarda belirir. Daha az şiddetli durumlarda, görsel semptomlar fark edilemeyebilir.

Bir eksikliği teşhis etmenin en iyi yolu hem kükürt hem de nitrojen için bir deney içeren bir bitki dokusu analizidir. Çoğu bitkide kükürt konsantrasyonları yaklaşık yüzde 0.2 – 0.5 aralığında olmalıdır. Arzu edilen toplam nitrojen – toplam kükürt oranları dikkate alınmış olup 7:1 – 15:1 arasında değişir. Daha geniş oranlar muhtemel kükürt eksikliğine işaret edebilir, ancak teşhis yorumları yapmada fiili N ve S konsantrasyonlarına göre dikkate alınmalıdır.

Kükürt eksik olduğunda, nitrat – nitrojen birikebilir. Bu otlayan veya nitratı yüksek saman tüketen geviş getirenlerde sağlık tehditleri oluşturabilir. Nitratlar bitkide biriktiğinde, tohum oluşumu kanola gibi bazı ürünlerde engellenebilir. Kükürtü nitrojenle dengelemede beslenme hem bitki hem de hayvan sağlığı için önemlidir. Hibrid bermuda çimeni, yonca ve mısır gibi yüksek kuru madde üretimine sahip ürünler genel olarak en büyük miktarda kükürte gerek duyarlar. Ayrıca, patates ve başka bir çok sebzenin büyük miktarlarda S ihtiyacı olup gübreleme programına S dâhil edildiğinde en iyi üretime ulaşırlar. Yeterli S gübrelemesi olmadan, yüksek oranlarda nitrojen alan ürünler kükürt eksiklikleri geliştirebilir.

Kükürt Kaynakları

Bazı sulama suları büyük ölçüde kükürt miktarları içerebilir.  Örneğin, sulama suyu yaklaşık partikül / milyon (ppm) sülfat S’i aştığında, bir kükürt eksikliği muhtemeldir. Çoğu gübrenin kükürt kaynağı sülfatlar olup bunlar suda orta ila yüksek derecede çözünürlüğe sahiptir. En önemli suda erimeyen kükürt kaynağı element formundaki S olup bitkiler tarafından kullanılabilmesinden önce bakteri faaliyetleri yolu ile sülfat formuna oksidize olmalıdır. Bu oksidasyon ılık toprak sıcaklıkları, yeterli toprak nemi, toprağın havalanması ve ince kükürt partikül boyutları ile kolaylaştırılır. Element formunda kükürt kullanıldığı takdirde, ürünün ihtiyaç duymasından çok önce toprağa eklenmelidir.

 

Kaynak:IPNI

Etiketler: Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
Şubat 15, 2019
Listeye dön
Çerez Kullanımı