Potasyum Nedir?

Potasyum Nedir?


Potasyumun kimyasal sembolü (K), bitki büyümesi ve yeniden üretimi için gerekli olan 17  temel besin maddesinden biridir. Azot (N) ve fosfor (P) gibi bir makro besin olarak sınıflandırılır. Potasyum oksit K2O olarak tanımlanır ve  potasyum klorür (KCI), potasyum sülfat (K2SO4), çift potasyum ve magnezyum sülfat (K2SO4 2MgSO4) ve potasyum nitrat (KNO3) gibi potasyum içeren çeşitli gübre malzemeleri içeriğini ifade etmek için kullanılır.

Bitkilerde Potasyum

Potasyum, bitki büyümesi ve çoğalmasını sürdürmek için ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm süreçlerde gereklidir.  Potasyum eksikliği olan bitkiler, kuraklık, aşırı su ve yüksek ve düşük sıcaklıklara daha az dayanıklıdır. Ayrıca, zararlılar, hastalıklar ve yuvarlak solucan saldırılarına karşı da daha az dayanıklıdır. Potasyum, büyüyen bitkilerin genel sağlığını iyileştirdiğinden ve hastalıklara karşı savaşmalarına yardımcı olduğundan, “kaliteli” besin maddesi olarak bilinir. Potasyum, tohumun veya tanenin büyüklüğü, şekli, rengi ve büyüme gücü gibi kalite faktörlerini etkiler ve pamuğun lif kalitesini artırır.

Potasyum ürün verimlerini arttırır çünkü:

  • Kök büyümesini artırır ve kuraklık toleransını geliştirir
  • Selüloz oluşturur ve bitkilerin yatmasını azaltır
  • Büyüme ile ilgili en az 60 enzimi harekete geçirir
  • Fotosentez ve gıda oluşumuna yardımcı olur
  • Şeker ve nişastaların yer değiştirmesine yardımcı olur
  • Nişasta bakımından zengin taneler üretir
  • Bitkilerin protein içeriğini arttırır
  • Turgoru muhafaza eder, su kaybı ve solmayı azaltır
  • Bitki hastalıkları ve nematodların yayılmasını geciktirmeye yardımcı olur.

Ürünler Tarafından Potasyum Alımı

Potasyum alım zamanı, farklı bitkilere göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle bitkiler, azot ve fosforda yaptıklarına kıyasla, potasyumun büyük bir kısmını daha erken bir büyüme aşamasında emer.

Mısır tarafından potasyum emilimi hakkındaki deneyler, yüzde 70 ila 80’inin püsküllenme zamanına kadar emildiğini ve yüzde 100’ünün ise püsküllenmeden sonraki üç ila dört hafta içinde emildiğini göstermiştir. Potasyumun yapraklardan ve gövdelerden taneye  geçmesi, fosfor ve azota kıyasla çok daha az olmuştur. Tane oluşumu sırasındaki dönem, potasyum temini için önemli bir şey değildir.

 

Not: Gübrelerde bu tür bir bileşik bulunmamasına ve ayrıca bu şekilde bitkiler tarafından emilmemesine rağmen, gübrelerin potasyum içeriği K2O olarak ifade edilir. Toprak ve bitki dokusu analiz değerleri genellikle yüzde potasyum (K) cinsinden ifade edilir ancak gübre tavsiyeleri K2O olarak ifade edilir. K’yı K2O’ya dönüştürmek için, K 1.2 ile çarpılır. K2O’yu K’ya dönüştürmek için ise, K2O 0.83 ile çarpılır.

Ürünler Tarafından Potasyum Giderimi

Besin alımı veya kullanımıönemli bir husustur ancak ürünler, hasat edilen kısım ile giderdiklerinden çok daha fazla potasyum alırlar. Örneğin, bir 200 bu/akrlik mısır ürünü, yaklaşık 266 Ib/akr’lıkpotas alır veya kullanır. Ancak mısır tane olarak hasat edildiğinde, sadece 0,25 lb / bu uzaklaştırılır veya 50 lb / akr K2O hasat edilir ve tarladan çıkarılır. Bununla birlikte, ürün silaj halinde hasat edildiğinde, 7.3 lb/ton K2O hasat edilir ve tarladan çıkarılır. Bu nedenle,  32-ton/akr’lık silaj ürünü, 234 lb/akr K2O giderecektir. Hasat yönetimi, bir potas gübreleme programının geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Alfalfa samanı gibi tüm bitkinin tarladan uzaklaştırıldığı hasat edilmiş ürünler, sadece tahıl, pamuk tiftiği veya meyvenin uzaklaştırıldığı ürünlerden daha çok potasa sahip olmalıdır. Çoğunlukla saman ve silaj ürünleri ile, giderme işlemi, potas gübreleme programının planlanması için mükemmel bir kılavuzdur. Tahıl gibi diğer ürünlerle,toprak testleri genellikle en iyi kılavuzdur.

Potasyum Eksikliği Belirtileri

Potasyum, bitkide oldukça hareketli bir elementtir ve eski dokulardan daha genç dokulara geçer. Sonuç olarak, potasyum eksikliği belirtileri ilk olarak bitkinin alt yapraklarında meydana gelir ve eksiklik derecesi arttıkça, üst kısımlara doğru ilerler. Potasyum eksikliğinin en yaygın işaretlerinden biri, yaprak kenarlarındaki sarı kavruk veya yanıktır(sarılık). Ciddi durumlarda, yaprağın yanmış kenarı dökülebilir. Ancak, soya fasulyesi ve pamuk gibi geniş yapraklı ürünlerde, tüm yaprak dökülebilir ve buda ürünün zamanından önce yaprak dökümü ile sonuçlanır.

Potasyumu eksik olan ürünler, yavaş yavaş büyür ve zayıf kök sistemlerine sahiptir. Sapları zayıftır ve mısır ve küçük tane gibi tahıl ürünlerinin yatması yaygındır.  Baklagiller toprak potasyum için güçlü bir rakip değildir ve çim-baklagil otlağında çimler bunlara yer bırakmaz. Potasyumun yetersiz olması durumunda, yonca ve çim gibi çok yıllık bitkilerin kış nedeniyle ölümü meydana gelebilir.

Mısırdaki Belirtiler

Orta kısım yeşil kalırken, yaprağın dış kenarlarında yanıklık veya kavrukluk görülür.  Alt yapraklarda sarı şeritlenme olabilir. (Sorghum ve çoğu çimenler de bu şekilde tepki gösterir.) Zayıf kök gelişimi, kusurlu nodal dokular, dolmamış, kuru başaklar ve sap yatması mısırdaki diğer belirtilerdir.

Topraktaki Potasyum

Nispeten Kullanılamayan Potasyum

Toprakta bulunan toplam potasyumun yüzde 90 ila 98’i, kimyasal bozulmaya karşı dirençli olan çözünmeyen birincil minerallerde bulunur. Gelişen ürünlerin toplam ihtiyaçlarına nazaran potasyumu yavaş yavaş ancak az miktarlarda açığa çıkarır.

Yavaşça Kullanılabilen Potasyum

Bu form, toplam potasyum temininin yüzde 1 ila 10’unu oluşturur ve çözünmüş birincil minerallerden veya potasyumlu gübrelerden kaynaklanabilir. Bu potasyum, bitkiler tarafından yavaşça kullanılabilir bir formda kil tabakaları arasında sıkı bir şekilde bağlanabildiği veya sabitlenebildiği kil minerallerinin yüzeyine çekilir. Kullanılabilen gerçek miktar, mevcut kilin türüne ve miktarına bağlıdır.

Kolaylıkla Kullanılabilen Potasyum

Kolaylıkla kullanılabilen potasyum formları, topraktaki toplam potasyumun sadece yüzde 0.1 ila 2’sini oluşturur ve toprak çözeltisinde çözülmüş ve kil ve organik maddenin değişim pozisyonlarında tutulan potasyumdan oluşur. Bu potasyum “değiştirilebilirdir”, çünkü hidrojen, kalsiyum ve magnezyum gibi diğer pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) ile yer değiştirebilir. Bu değişim hızlı ve sık bir şekilde gerçekleşir. Toprak çözeltisindeki potasyum, bitki tarafından alınabilir veya özellikle kumlu, kaba bünyeli topraklardan filtrelenerek kaybolabilir.

Potasyum ve Dengeli Ürün Beslenmesi

Potasyumlu gübreye maksimum yanıtı almak için diğer bitki besin maddelerinin yeterli miktarda temin edilmesi gerekir; bununla birlikte, potasyum ve diğer besinler arasında birkaç benzersiz ilişki bulunmaktadır.

Yüksek potasyumlu gübreleme, bitki için magnezyum kullanılabilirliğini azaltabilir ve zaten düşük magnezyuma sahip topraklarda yetişen ürünlerin magnezyum eksikliği ile sonuçlanabilir. Bu sorun genellikle kumlu topraklarda yetişen ürünlerde, özellikle de güney Amerika’nın kıyı düzlüklerinde görülür. Diğer taraftan, özellikle toprak yüksek miktarda fosfor ve düşük miktarda potasyum içeriyorsa, yüksek magnezyuma sahip topraklarda yetişen ürünler potasyum eksikliği çekebilir. Bu sorun özellikle Mississippi Nehri taşkın ovasının topraklarında şiddetlidir.

Potasyumun asidik kumlu topraklarda filtrelenmesi, 6.2 ila 6.5 pH seviyesine kadar toprağı kireçleyerek azaltılabilir; ancak, potasyum değeri az olan bir toprağa yüksek oranlarda kireçtaşı uygulaması, bu topraklarda yetişen ürünlerde potasyum eksikliğine neden olabilir. Bu sorun, ağırlıklı olarak 1:1 türden ziyade (kaolinitik killer) 2:1 tür killere (montmorillonit killer) sahip topraklarda daha çok meydana gelir.

2010 yılında başlıca ürünlere yönelik K için kritik seviyelerin altında test edilmiş toprak numunelerinin yüzdesi.

Potasyumlu Gübreler

Saf potasyum (K), yüksek reaktivitesinden dolayı doğada saf bir halde bulunmaz.Saflaştırılabilir, ancak saflığının korunması ve şiddetli reaktivitenin önlenmesi için yağda tutulmalıdır. Potas çökeltileri, yeryüzünün altındaki katı tuzların yatakları ve ölmekte olan göl ve denizlerdeki tuzlu sular olarak meydana gelir.

 

Potasyumlu Gübrelerin Yerleştirilmesi

Yerleştirme

Yaygın potasyum gübreleri tamamen suda çözünürdür ve bazı durumlarda yüksek tuz indeksine sahiptir. Bu nedenle, tohum veya transplantlara çok yakın yerleştirildiğinde tohum çimlenmesini ve bitki sağkalımını azaltabilirler. Bu gübre hasarı, kumlu topraklarda, kuru koşullarda ve yüksek gübre oranları ile – özellikle nitrojen ve potasyum – en şiddetli halinde olur. Soya fasülyesi, pamuk ve yer fıstığı gibi bazı ürünler, gübre hasarına karşı mısırdan daha hassastır. Bir şeritte gübrenin yaklaşık 3 inç kenara doğru ve tohumun 2 inç altına yerleştirilmesi, gübre hasarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir. Potasyumlu gübrenin şerit yerleştirmesi genellikle, uygulama oranı düşük olduğunda veya toprağın potasyum seviyeleri düşük olduğunda, serpme uygulamasından daha etkilidir.

Serpme

Minimum toprak işleme koşulları altında potasyumun serpme şekilde uygulanması, toprağın 1 ila 2 inç üstünde kalan uygulanmış potasyum ile sonuçlanır; oysa, geleneksel toprak işleme ile birlikte, pulluk tabakası boyunca dağıtılır. Mısır genellikle toprağın yüzey tabakasındaki geniş kök sisteminden dolayı doğrudan ekim koşulları altında yeteri kadar potasyum emmez. Mısırın yaprak analizi, uygulanan potasyumun konumu veya daha kötü havalandırma nedeniyle, geleneksel toprak işleme altında olana nazaran minimum toprak işleme altında daha düşük potasyum içeriğini göstermektedir.Yeterli potasyum, doğrudan ekim sistemleri ile daha yüksek bir potasyumlu gübreleme oranı kullanılarak temin edilebilir.

 

Kaynak:IPNI

Etiketler: Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre, potasyum
Şubat 15, 2019
Listeye dön
Çerez Kullanımı