İyi Tarım

 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Bugünün daha yüksek verimli ürün vurgusu ile kalsiyum, magnezyum ve kükürte giderek artan bir ihtiyaç vardır. Bu besin maddeleri bitkinin büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir. Bunlar 17 elzem bitki besin maddesinden üçüdür.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Mikro besinler (iz elementler olarak da adlandırılır), bitki büyümesi için gereklidir ve şelatlı, dengeli bitki beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunlara bor (B), bakır (Cu), demir (Fe), manganez (Mn), molibden (Mo), çinko (Zn), nikel (Ni) ve klorid (CI) dahildir. Bitkiler bunlara çok fazla ihtiyaç duymasa da, bitki beslenmesi için birincil ve ikincil makro besin öğeleri kadar önemlidirler. 

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Potasyumun kimyasal sembolü (K), bitki büyümesi ve yeniden üretimi için gerekli olan 17  temel besin maddesinden biridir. Azot (N) ve fosfor (P) gibi bir makro besin olarak sınıflandırılır. Potasyum oksit K2O olarak tanımlanır ve  potasyum klorür (KCI), potasyum sülfat (K2SO4), çift potasyum ve magnezyum sülfat (K2SO4 2MgSO4) ve potasyum nitrat (KNO3) gibi potasyum içeren şelatlı, çeşitli gübre malzemeleri içeriğini ifade etmek için kullanılır.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre, potasyum
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Yüksek verimli tarımda toprak testinin amacı, belirli bir büyüme mevsimi boyunca, bir toprağın ürüne besin maddelerini tedarik etme, kireç ihtiyaçlarını belirleme ve aşırı tuzluluk veya alkalilik gibi problemleri teşhis etme kabiliyetinin belirlenmesidir.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre, gübre fiyatları, uygun gübre fiyatları, toprak analizi nedir
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Toprak dünya yüzeyinin hemen altındaki konsolide olmamış mineral veya organik malzeme olup arazi büyümesi için doğal bir ortam olarak görev yapmaktadır. Bu yüzey malzemesi bir zaman süresi içerisinde ana malzeme üzerinde etki eden iklim ve organizmalar gibi çevre faktörleri tarafından etkilenmiştir.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre, toprak, toprak nedir, potasyum,
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Toprak pH’i topraklardaki asitliğin ve alkaliliğin bir ölçüsüdür. pH seviyeleri 0 ila 14 arasında değişir; 7 nötr olup 7 altı asidik ve 7 üstü alkalidir. Çoğu bitki için en uygun pH aralığı 5.5 ve 7.0 arasındadır; bununla birlikte, çoğu bitki bu aralığın dışındaki pH değerlerinde büyümek için adapte olmuştur.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Topraktan numune alma ve test etme toprağın büyümekte olan ürünlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli ek besin maddelerini temin etme kapasitesinin tahmin edilmesini sağlamaktadır.

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
 • Şubat 15, 2019 İyi Tarım

  Organik madde, ölü bitki, kuru bitki ve hayvansal atıklardır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise, bitki kökleri, dalları, yaprakları, sap, saman, hayvan dışkısı gibi çeşitli organik kökenli atıklardan oluşmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu maddeleri çok yararlı biçimde kullanırken maalesef diğer çoğunluk olan gelişememiş ülkeler bu doğal organik maddelere çöp muamelesi yapmaktadır. 

  Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
Çerez Kullanımı